Sistem Kurma

İnsan Kaynakları Planlama

İnsan Kaynakları Planlaması, kurumun mevcut ve gelecekteki amaçlarının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için uygun yer ve zamanda, uygun sayı ve nitelikte personeli elde etmek üzere yaptığı bir süreçtir.

İnsan Kaynakları yönetiminin kurum içinde uygulanmasındaki ilk adım planlamadır.

Bu kapsamda firmanız için gereken faaliyetlerin başlatılmasında destek sağlamaya devam ediyoruz.

Share Button