Sistem Kurma

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Kalitenin ve Kalite Yönetim Sisteminin, bünyesinde önemine inanan şirketlere sistemin kurulma ve uygulama aşamalarında, organizasyon çalışmalarından itibaren,

  • Sistem için gerekli olan dokümantasyonun belirlenmesi,
  • Politika ve Hedeflerin oluşturulması,
  • Risklerin tanımlanması ve yönetilmesi,
  • Opersayonel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve ölçülüp, izlenmesi,
  • Gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatılması,
  • Sistemin etkinliği , yeterliliği ve uygulanabilirliği

gibi konularda uygulama desteği vermek.

Ayrıca başlatılmış veya yürütülen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi için istenirse ön tetkik yapılarak düzeltici ve önleyici faaliyetlerle öneriler sunarak, takip tetkiklere hazırlamak.

Share Button