Sistem Kurma

Yönetim Danışmanlığı;

Hizmet ya da üretim firmalarımıza; 

Siparişin alınması ile, hammaddenin/bilginin girişinden  mamul/ hizmet olarak çıkışına ve müşteriye teslim edilmesine kadar  devam eden bu süreçte firmalarımızın, mamul ya da hizmetlerinin en verimli bir şekilde gerçekleşmesine destek olmak.

Hangi bölge, hangi sektör, hangi müşteri ve hangi ürün daha karlı bunun bilincini oluşturmak ve alt yapıyı ona göre kurmak.

Hammadde ve malzeme nereden alınmalı, ne kadar alınmalı, hangi sıklıkta alınmalı ve stok miktarları ne olmalı, araştırarak iyi bir depo ve stok kontrol sistemi kurmak.

Gerçek kapasite nedir, nasıl arttırılır, etkin midir? belirlenerek kapasiteyi doğru kullanmak için; gerekli olan planlama, satınalma, üretim, bakım ve ar-ge faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek.

TVB(Toplam Verimli Bakım) alt yapısını kurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 

Personel yeterli mi, gerçek personel ihtiyacı nedir? “Adama göre iş” zihniyeti yerine “işe göre adam” zihniyetini, isteğiniz doğrultusunda oluşturmak. 

Personelin ihtiyacı olan eğitimleri tespit etmek ve gelişimlerine destek vermek.

Karlılık nasıl arttırılır, maliyetler nasıl düşürülür. Fiyatlama nasıl yapılır? gibi bu üç kritik konuda sistem alt yapısını oluşturmak.

Her şey var ama düzenli kayıt yok diyorsanız, varsa kullanılan programı inceleyerek, yoksa etkin bir kayıt sistemi kurarak  geleceğinize güvenle bakmanızı sağlamak.

Yönetim olarak doğru yolda mısınız? Sizin pratikle elde ettiklerinizi biz teorilerle destekleyerek, kafanızdaki şüpheleri ortadan kaldırarak görüş mesafenizi daha da arttırmak için

Uzman Yönetim Danışmanlarımız ile ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya devam ediyoruz. 

Share Button